Author: Hannah

จากวิศวกรสู่เจ้าของกิจการ: AS Tech construction ประสบการณ์การออกแบบด้วยโปรแกรม Coohom

เรามาพบกับคุณจักริน ผู้ก่อตั่งบริษัท AS Tech construction - คนเก่งที่จากทำงานวิศวกร คว้าจับโอกาสและผันตัวมาเป็นเจ้าของกิจการรับเหมาก่อสร้างได้สำเร็จ เคยทำงานในวงการวิศวกรรมก่อสร้างมาอย่างยาวนาน, คุณจักรินมีประสบการณ์หลากหลายในการรับเหมาก่อสร้าง ตั้งแต่การเทปูน, ต่อเติมบ้าน แล้วขยายขึ้นมาทำรับเหมาก่อสร้างเป็นบ้าน หรืออาคารไม่เกิน 8 ชั้น เป็นต้น แต่ความท้าทายไม่สิ้นสุดที่การ…