จากวิศวกรสู่เจ้าของกิจการ: AS Tech construction ประสบการณ์การออกแบบด้วยโปรแกรม Coohom

เรามาพบกับคุณจักริน ผู้ก่อตั่งบริษัท AS Tech construction - คนเก่งที่จากทำงานวิศวกร คว้าจับโอกาสและผันตัวมาเป็นเจ้าของกิจการรับเหมาก่อสร้างได้สำเร็จ เคยทำงานในวงการวิศวกรรมก่อสร้างมาอย่างยาวนาน, คุณจักรินมีประสบการณ์หลากหลายในการรับเหมาก่อสร้าง ตั้งแต่การเทปูน, ต่อเติมบ้าน แล้วขยายขึ้นมาทำรับเหมาก่อสร้างเป็นบ้าน หรืออาคารไม่เกิน 8 ชั้น เป็นต้น แต่ความท้าทายไม่สิ้นสุดที่การ…

Major announcement! Coohom’s computing power gets a major upgrade, accelerating HD rendering across the board

Big news! Big news! Big news! HD rendering now incredibly fast - images rendered in…

Coohom’s Second User Open Day: Great to Meet You!

"Believe in yourselves, for you can achieve greatness. Coohom is destined for success," declared Douyin…

Industrial Chic | A Return to the Origin for a Rugged Aesthetic

Originating from the era of the First Industrial Revolution, industrial design emphasizes functionality, practicality, and…

Zowee Soft and Coohom Become Strategic Partners!

On July 26th, 2023, Zowee Soft and Coohom held a strategic cooperation signing ceremony. The…

Leading with Technology to Create Customer Value – CEO’s Keynote at the 2023 Cool+ Summit

On November 22nd, the 2023 Cool+ Whole-space Ecology Summit was held in Guangzhou, drawing over…

Coohom Empowers MLS Brand Upgrade, Digital Transformation “Accelerator” Installed in 800 Stores

In China's lighting industry, the Guangdong-based MLS CO., LTD. firmly occupies the top tier. As…

Coohom Success Story: Transforming Designs and Elevating Businesses with Andry Yulianto

In the bustling city of Bengkulu, Indonesia, Andry Yulianto stands as a testament to the…